Kopopleiding eerste autoschadehersteller - bbl

  • Niveau 3
  • BBL

Opleiding tot eerste autoschadehersteller

Op de kopopleiding eerste autoschadehersteller ga jij je verder verdiepen in je vak. Je leert in 1 jaar alles om als autoschadehersteller aan de slag te kunnen gaan.

Is Eerste Autoschadehersteller iets voor jou?

De kopopleiding past bij je als je:

  • Een diploma Autoschadehersteller niveau 2 of Eerste Autospuiter niveau 3 hebt.
  • Interesse hebt om het vak van autoschadeherstel te leren.

Kies je opleiding

Kies je opleiding

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / Niveau 3

Duur

1 jaar

Start

Augustus 2024

Lesgeld

€ 715,-

Crebonummer en naam

  • 26884 Eerste Autoschadehersteller

Het werk van een eerste autoschadehersteller

Als autoschadehersteller weet je alles over schadeherstel. Als een voertuig schade heeft opgelopen, zorg jij ervoor dat alles weer wordt hersteld. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nieuwe ramen, deuren of de motorkap uitdeuken en andere onderdelen vervangen. Daarnaast maak je kostenberekeningen en stel je handelingsplannen op. 

Inhoud van de opleiding

Dit is een bbl-opleiding en dat betekent dat je 1 dag in de week naar school komt en 4 dagen per week in de praktijk leert. De lesdag wordt in juli bekend. Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstig beroep. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Gevorderde vaardigheden om schade te herstellen
  • Een kostenberekening maken
  • Een plan van aanpak opstellen.

Verder krijg je de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & wereldburgerschap. 

Keuzedelen
Tijdens je opleiding zijn keuzedelen verplicht. De keuzedelen die je krijgt sluiten altijd aan bij je opleiding en toekomstig beroep.

Examinering
Gedurende de opleiding doe je diverse examens. De praktijkexamens (proeve van bekwaamheid) leg je af bij IBKI (instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche). 

Deze skills ga je leren

Zelfstandig werken

Werken in een werkplaats

Reparatiemethodes kiezen

Werkplek inrichten

Reparaties controleren

Beslissingen nemen

Stage of werkend leren

Je bent ongeveer 80 procent van je studie aan het werk. De rest van de tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door te 'doen'. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Erkend leerbedrijf
Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Vooropleiding

  • Diploma Autoschadehersteller niveau 2 of
  • Diploma Eerste Autospuiter niveau 3.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 715,-. Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken, leermiddelen en een laptop. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: